W tym tygodniu w obiekcie PreZero Arena Gliwice odbyło się śniadanie Piast Biznes. Na spotkanie zaproszeni zostali sponsorzy, partnerzy oraz przyjaciele Klubu, którzy mieli okazję do networkingu oraz budowania wzajemnych relacji.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego poczęstunku i przemówienia Prezesa Zarządu Gliwickiego Sportowego Piast S.A, Grzegorza Bednarskiego, który przywitał przybyłych gości i podziękował im za wkład oraz działania podejmowane na rzecz Piasta Gliwice. Podkreślił jak ważna jest ich obecność oraz zaangażowanie. Wyraził też głęboką nadzieję, że grono sponsorów i partnerów Klubu będzie z każdym sezonem się zwiększać.

 

Następnie przed gośćmi wystąpił Prezes Zarządu PreZero Arena Gliwice, Marcin Gawron. Zaprezentował gościom działalność jednego z najnowocześniejszych i największych obiektów w Polsce. Podczas swojej prezentacji zwrócił szczególną uwagę na, nie tylko koncertowo-sportowy charakter hali, ale także na możliwość organizacji szkoleń i konferencji. 

 

Po krótkiej prezentacji dotyczącej PreZero Arena Gliwice głos zabrał Marcin Czajka, właściciel firmy cateringowej Catering Arts, która tego dnia z pełną dbałością zapewniła poczęstunek dla zaproszonych gości. Marcin Czajka zaprezentował swoją działalność, podkreślając swoje doświadczenie w organizacji wielu eventów.

 

Część oficjalną spotkania zamknęło wspólne zwiedzanie hali PreZero Arena Gliwice. Zaproszeni goście mieli świetną okazję do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla odwiedzających te miejsca. Przedstawiciel PreZero Arena Gliwice w bardzo ciekawy i interesujący sposób opowiedział o kulisach organizacji imprez w tym miejscu.

 

Na sam koniec spotkania nastąpiła część nieoficjalna, w której goście mieli okazję do networkingu. Partnerzy Klubu mogli ze sobą porozmawiać oraz wymienić doświadczeniami.