Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.Miasto Gliwice wskazało trzech członków. Są to: Agnieszka Dylewska, Agnieszka Leszczyńska i Marcin Szeliga. Mniejszościowy akcjonariusz - Zbigniew Kałuża - wskazał do Rady Nadzorczej Jarosława Szymczyka. Zastąpili oni dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Grzegorza Jaworskiego, a także dwóch pozostałych członków, Zbigniewa Kałużę oraz Krystiana Tomalę.

 

Podczas najbliższego posiedzenia Rada Nadzorcza wybierze spośród swoich członków nowego Przewodniczącego.

 

GKS Piast SA